Aantal salarisvermeldingen in vacatures verschilt aanzienlijk tussen Nederland, België, Frankrijk en Duitsland

Bij Jobdigger delen we graag de laatste trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Een veelbesproken onderwerp binnen onze data is de transparantie over het geboden salaris. Op het gebied van salaristransparantie is er veel gebeurd de afgelopen jaren en naar verwachting zal dit de aankomende jaren ook blijven gebeuren. Inmiddels verzamelen we in vier landen informatie over salarisvermeldingen in vacatureteksten en kunnen we mooie vergelijkingen maken tussen deze landen. Wat vooral opvalt? Er is een duidelijk verschil aanwezig tussen deze landen als het gaat om het aantal salarisvermeldingen in vacatures.

Nederland: salarisvermeldingen in vacatures groeit verder

In Nederland zien we een duidelijke trend als het gaat om het aantal salarisvermeldingen in vacatureteksten. In 2023 vonden we gemiddeld in meer dan 45% van de vacatureteksten een salaris(indicatie). Dit is een opmerkelijke stijging ten opzichte van voorgaande jaren. In 2018 had slechts 15% van de vacatures een salarisvermelding. Deze trend is sindsdien alsmaar gestegen. Sterker nog: 2024 zou zomaar eens het jaar kunnen zijn dat de magische grens van 50% bereikt wordt. Dat zou betekenen dat in Nederland vaker wél dan geen salaris gevonden wordt in vacatureteksten. 

De toenemende transparantie in Nederland kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder de vraag vanuit kandidaten om transparantie en de krapte op de arbeidsmarkt. Door de vraag vanuit kandidaten naar heldere informatie over de arbeidsvoorwaarden, zullen zij mogelijk eerder afhaken op vacatures die geen salaris(indicatie) bevatten. Werkgevers kunnen zich dat in deze periode van krapte niet permitteren ten opzichte van bedrijven die wél het salaris benoemen in vacatures.

Bewustzijn over salarisvermelding in vacatures groeit

In de afbeelding hieronder is de trend voor het aantal salarisvermeldingen per land te zien van de afgelopen jaren. Ondanks dat de verschillen tussen landen groot zijn, zien we bij alle landen wel een (lichte) stijging in het aantal vacatures met een salarisvermelding. In het algemeen lijkt er dus meer bewustzijn te komen over het belang van salarisvermeldingen in een vacatures in West-Europa.

aantal salarisvermeldingen in vacatureteksten vergelijking tussen landen

België, Frankrijk en Duitsland: uitdagingen in salaristransparantie

In tegenstelling tot Nederland, lopen België, Frankrijk en Duitsland achter op het gebied van salaristransparantie. Hoewel er in alle landen weliswaar sprake is van een stijgende trend, blijven de percentages van vacatures met salarisvermeldingen in België, Frankrijk en Duitsland aanzienlijk lager. Zo werd in België afgelopen jaar in slechts 7,65% van de vacatures een salaris teruggevonden. Dat is een stijging ten opzichte van het jaar daarvoor, maar in vergelijking met Nederland is dit percentage nog steeds relatief laag. 

Duitsland laat vergelijkbare patronen zien als het gaat om het vermelden van het salaris in vacatures. En in vergelijking met Duitsland en België vermelden werkgevers in Frankrijk al een stuk vaker een salaris in vacatures. In 2023 lag dit aantal op gemiddeld 21,79%. Maar Nederland steekt hier toch met kop en schouders bovenuit.

Waarom is er zoveel variatie tussen landen als het gaat om salarisvermeldingen in vacatures?

Hoe kan het dat België, Frankrijk en Duitsland minder transparant zijn over het geboden salaris in vacatureteksten? Dit kan verschillende oorzaken hebben. Denk bijvoorbeeld aan culturele verschillen in de perceptie van salaris. Sommige bedrijven houden ook meer vast aan een traditionele manier van werving, waarbij het niet gebruikelijk is om een salaris te vermelden in vacatures.

Vraag naar transparantie neemt toe

De vraag naar transparantie over het geboden salaris op de arbeidsmarkt blijft groeien. Het is belangrijk voor werkgevers en recruiters om deze trend serieus te nemen en te overwegen om toch een salaris(indicatie) in toekomstige vacatures te vermelden. Ook wordt er op het gebied van wetgeving steeds meer gedaan aan loontransparantie en het dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Zo kwam de Europese Commissie in 2022 in overeenstemming met een aantal maatregelen. Een daarvan is dat werkgevers sollicitanten van tevoren moeten informeren over het salaris. Hierin staat (nog) niet dat dit specifiek genoemd moet worden in de vacaturetekst. Het is dus nog niet verplicht, maar het is wel goed om daar alvast rekening mee te houden. 

Wil je ook meer inzicht in de arbeidsmarkt? 

Wil jij na het lezen van dit artikel ook meer inzicht in de arbeidsmarkt? Download gratis onze terugblik op de arbeidsmarkt van 2023. Ben je benieuwd of Jobdigger wat voor jou kan betekenen? Vraag een demo aan of neem contact met ons op!